<!-- [site-name] -->
Witaj gość - dzisiaj jest środa, 19 czerwca 2019, 

pamięci Marka

Biografia
Marka Kotańskiego
Historia Monaru
"Ty zaraziłeś ich
narkomanią"

"Daj siebie innym"

nasze menu

 strona główna
 nasze linki
 FAQ - pytania i odpowiedzi
 nasze pliki
 nasze bLogi
 nasza galeria
 nasza księga gości

 PLACÓWKI MONARU


nasz najnowszy link

Click

Belgijski Gabinet Terapii Uzależnień
Witamy Ciebie na stronie Belgijskiego Gabinetu Terapii Uzależnień działającego w Belgii od 2014 roku...
odsłon:8771

nasze linki ]

trochę wiedzy o...

 narkotykach
 narkomanii
 narkomania w literaturze
 narkomania w filmie

nasz bLogariusz

licznik odwiedzin

Dzisiaj:243
W tym miesiącu:22461
W tym roku:187379
Ogólnie:3332166

Od dnia 08-01-2002
_MOSTPOPULARAMO 25
Pokaż pierwszych:
[ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]

  Narkotyki z naukowego punktu widzenia  Popularne
Opis: Tytuł artykułu powinien wzbudzać emocje, być nawet trochę bulwersujcy, tak żeby wywołać w czytelniku zaciekawienie i chęć jego przeczytania. Z tego powodu nosiłem się z myślą zatytułowania prezentowanego artykułu "Narkotyki - dar natury".

Prof. zw. dr hab. in. Aleksander Kołodziejczyk, chemik, pracownik Katedry Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, Rektor PG kadencji 96-99
Wersja:
Rozmiar pliku: 0 bytes
Pobrano: 9118
Dodano: 10-Paź-2005
Komentarzy: 0

  

  Podgląd wysyłanej przesyłki

Zrzut ekranu
  Narkotyki bez dydaktyki  Popularne
Opis: To publikacja dla dorosłych; ale również dla dzieci, które uważają się za dorosłe – przynajmniej na tyle, żeby odrzucać natrętne przestrogi i pouczenia starszych.

Jerzy Baczyński
redaktor naczelny „Polityki”
Wersja:
Rozmiar pliku: 10,89 MB
Pobrano: 4453
Dodano: 17-Wrz-2006
Komentarzy: 0

  

  

    statut Stowarzyszenia MONAR  Popularne
Opis: zatwierdzona przez KRS w 2005 roku aktualna wersja statutu Stowarzyszenia MONAR
Wersja:
Rozmiar pliku: 29,19 Kb
Pobrano: 4398
Dodano: 02-Mar-2005
Komentarzy: 0

  

  

    RapAvaria  Popularne
Opis: teledysk profilaktyczny zrealizowany przez ekipę z Babigoszczy
Wersja:
Rozmiar pliku: 28,65 MB
Pobrano: 3723
Dodano: 19-Sty-2006
Ocena: 10.0 (1 Głosuj)  
Komentarzy: 1

  

  

  

  


Podgląd wysyłanej przesyłki

Zrzut ekranu
  Problemy narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim  Popularne
Opis: Książika profesora Krzysztofa Krajewskiego
Wersja:
Rozmiar pliku: 0 bytes
Pobrano: 3576
Dodano: 29-Wrz-2005
Komentarzy: 0

  

  

    deklaracja  Popularne
Opis: deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Monar
Wersja:
Rozmiar pliku: 38,00 Kb
Pobrano: 3367
Dodano: 17-Mar-2004
Ocena: 1.0 (1 Głosuj)  
Komentarzy: 1

  

  

  


  w sprawie zakładów lecznictwa odwykowego  Popularne
Opis: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału placówek podstawowej opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.
Wersja:
Rozmiar pliku: 10,16 Kb
Pobrano: 3337
Dodano: 17-Mar-2004
Komentarzy: 0

  

  Podgląd wysyłanej przesyłki

Zrzut ekranu
  Szczypta naszej nadziei  Popularne
Opis: Leczenie substytucyjne uzależnionych
od opiatów w Krakowie, 2000-2007
Red. Jan Chrostek Maj, Grzegorz Wodowski
Wersja:
Rozmiar pliku: 3,33 MB
Pobrano: 3279
Dodano: 12-Gru-2008
Komentarzy: 0

  

  

  Podgląd wysyłanej przesyłki

Zrzut ekranu
  Profilaktyka w środowisku lokalnym  Popularne
Opis: Książka, mająca charakter podręcznika została napisana przez polskich autorów, posiadających bogate doświadczenie w dziedzinie profilaktyki uzależnień, a szczególnie w dziedzinie profilaktyki narkomanii. Ma ona jednak uniwersalną wymowę, gdyż przy jej opracowywaniu przyjęto założenie, że większość problemów społecznych ma charakter interakcyjny i należy propagować ideę wspólnych działań zapobiegawczych, a także przełamywać stereotypy dotyczące wąskiego pojmowania profilaktyki.
Wersja:
Rozmiar pliku: 632,97 Kb
Pobrano: 3059
Dodano: 29-Wrz-2005
Ocena: 8.0 (1 Głosuj)  
Komentarzy: 1

  

  

  

  


  o przeciwdziałaniu narkomanii + nowelizacja  Popularne
Opis: USTAWA o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. wraz ze zmianami ustawy z dnia 26 października 2000 r.
Wersja:
Rozmiar pliku: 26,76 Kb
Pobrano: 2998
Dodano: 17-Mar-2004
Komentarzy: 0

  

    Ustawa z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  Popularne
Opis: We wtorek 4 października 2005 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Wynika z niej, że za posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyków można zostać ukaranym pozbawieniem wolności do lat trzech. Za posiadanie znacznej ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi grzywna i kara pozbawienia wolności do lat pięciu. Ostatecznie pomysł ministra zdrowia, o zastąpieniu kary pozbawienia wolności dla osób posiadających niewielką ilość narkotyków przymusowymi zajęciami edukacyjnymi nie wszedł w życie.
Ustawa wprowadza nowe pojęcie - "używanie szkodliwe", co ma określać "używanie substancji psychoaktywnej powodujące szkody somatyczne lub psychiczne, włączając upośledzenie sądzenia lub dysfunkcyjne zachowanie, które może prowadzić do niesprawności lub mieć niepożądane następstwa dla związków z innymi ludźmi".
Ustawa określa także sposób finansowania realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz procedurę dotyczącą programów w zakresie przeciwdziałania narkomanii na każdym szczeblu terytorialnym, począwszy od gminy.
Wersja:
Rozmiar pliku: 254,65 Kb
Pobrano: 2984
Dodano: 31-Paź-2005
Komentarzy: 0

  

    o przeciwdziałaniu narkomanii  Popularne
Opis: USTAWA z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Wersja:
Rozmiar pliku: 28,51 Kb
Pobrano: 2957
Dodano: 17-Mar-2004
Komentarzy: 0

  

    Projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  Popularne
Opis: Projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 04.01.2005 roku - do przejrzenia i dyskusji
Wersja:
Rozmiar pliku: 56,59 Kb
Pobrano: 2885
Dodano: 11-Sty-2005
Komentarzy: 0

  

  

    o wychowaniu w trzeźwości - nowelizacja  Popularne
Opis: USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Wersja:
Rozmiar pliku: 10,31 Kb
Pobrano: 2841
Dodano: 17-Mar-2004
Komentarzy: 0

  

    o wychowaniu w trzeźwości  Popularne
Opis: USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Wersja:
Rozmiar pliku: 15,31 Kb
Pobrano: 2839
Dodano: 17-Mar-2004
Komentarzy: 0

  

    o pomocy społecznej  Popularne
Opis: USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej
Wersja:
Rozmiar pliku: 34,57 Kb
Pobrano: 2765
Dodano: 17-Mar-2004
Komentarzy: 0

  

  Podgląd wysyłanej przesyłki

Zrzut ekranu
  Skuteczność leczenia substytucyjnego uzależnienia od opiatów  Popularne
Opis: Przedstawiamy Państwu broszurę autorstwa Ernesta Buning'a oraz Annette Verster pod tytułem: "Skuteczność leczenia substytucyjnego uzależnienia od opiatów."
Uzależnienie od opiatów jest przewlekłym, nawracającym stanem, a proces leczenia pacjentów jest procesem długotrwałym i nie zawsze prowadzi do całkowitej abstynencji. W leczeniu uzależnienia od opiatów stosuje się różne metody rozwiązań, zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych, po leczenie farmakologiczne z uwzględnieniem leczenia substytucyjnego.
Niniejsza broszura zawiera informacje na temat skuteczności metody substytucyjnego leczenia uzależnień od opiatów w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tej tematyki.

Autorzy broszury starali się ująć omawiane zagadnienia na tyle ogólnie i w taki sposób, aby informacje dotyczące tej metody leczenia mogły być wykorzystane w różnych krajach europejskich przy uwzględnieniu uwarunkowań kulturowych, ekonomicznych i społecznych. Zamiarem tej publikacji nie jest narzucanie gotowych rozwiązań lecz rzetelna informacja i sugestie w zakresie stosowania skutecznej praktyki klinicznej leczenia substytucyjnego. Niniejsza broszura dostarcza wiedzy w zakresie wdrażania i realizowania programów leczenia uzależnień, które mogą okazać się skuteczne zarówno w odniesieniu do pacjenta, jak i społeczeństwa obywatelskiego. Książka ta może być pomocna zarówno animatorom działań lokalnych, jak i decydentom w strukturach samorządowych przy tworzeniu lokalnych rozwiązań w dziedzinie pomocy osobom uzależnionym od opiatów.
Wersja:
Rozmiar pliku: 0 bytes
Pobrano: 2742
Dodano: 29-Wrz-2005
Komentarzy: 0

  

  

  Podgląd wysyłanej przesyłki

Zrzut ekranu
  Niezamierzone Konsekwencje: Polityka Narkotykowa i Prawa Człowieka  Popularne
Opis: Niezamierzone konsekwencje: polityka narkotykowa a prawa człowieka to zbiór artykułów na temat coraz bardziej ścisłego związku między gwałtownym wzrostem zakażeń HIV, iniekcyjnym zażywaniem narkotyków i polityką ich kryminalizacji (w Stanach Zjednoczonych nazywanej również
„polityką zera tolerancji”). Pokazują one, że polityka ta przyczynia się do rozprzestrzeniania się wirusa, dowodząc niezbicie, że – co paradoksalne – podejście oparte na filozofii zera tolerancji naraża na niebezpieczeństwo zdrowie publiczne, które w założeniu miało przecież chronić. Lektura tych tekstów przekonuje, że postępowa, szanująca prawa człowieka polityka narkotykowa oparta na koncepcji redukcji szkód, stoi na straży bezpieczeństwa i zdrowia całego społeczeństwa, nie
tylko najbardziej podatnych na szkody zdrowotne grup społecznych.
Wersja:
Rozmiar pliku: 0 bytes
Pobrano: 2661
Dodano: 29-Wrz-2005
Komentarzy: 0

  

  

    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Popularne
Opis: USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wersja:
Rozmiar pliku: 18,95 Kb
Pobrano: 2306
Dodano: 17-Mar-2004
Komentarzy: 0

  

    o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu  Popularne
Opis: USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Wersja:
Rozmiar pliku: 50,37 Kb
Pobrano: 1931
Dodano: 17-Mar-2004
Komentarzy: 0

  

  panel użytkownika

Witaj przybyszu

Rejestracja jest całkowicie niezobowiązująca i umożliwia dostęp do wszystkich obszarów tej strony.
Dołącz do Nas!
Użytkownik:


Hasło:


Zapamiętaj mnie

Użytkownicy:  Użytkownicy:
Ostatni:  Nowy dzisiaj: 22
Ostatni:  Nowy wczoraj: 110
Ostatni:  Razem: 53884
Ostatni:  Ostatni:
plums571gf
Użytkownicy:  Online
Użytkownicy:  Użytkownicy: 0
Gości:  Gości: 22
Razem:  Razem: 22
Użytkownicy:  Użytkownicy online
Brak użytkowników online

urodziny

Urodzony(a)19 czerwiec

- Dinka (42 lat) female

nasze quizy

zobacz wyniki

nasze dowcipy

  · Ciekawy
  · Seks na 2 ręce;)
  · czym stuka chleb w piecu?
  · Dziadek
  · dziadek

nasi najlepsi gracze :-)

1: Baśka (233)
2: lukasz25 (219)
3: Hefaren (122)
4: a-psik (113)
5: legionnaire (102)

Pokaż im, kto tu rządzi!
Zobacz najlepszych graczy...

nasz pokój gier

Lost in space


1. lukasz25: 1,208
2. Baśka: 1,147
3. a-psik: 370

Wybierz sobie grę!
Otwarty Portal Monaru